vad blir det till middag?

År 2006 fanns det närmare 1 600 000 kor, kalvar och tjurar i Sverige. Av dem var knappt 400 000 kor inom mjölkindustrin. Drygt 465 000 kor, kalvar och tjurar dödades under året. För att korna ska producera mjölk måste de regelbundet föda kalvar. Det vanliga är att kalven tas från kon direkt eller någon dag efter födseln. Både kon och kalven stressas av separationen och att inte få vara tillsammans stämmer dåligt överens med deras naturliga beteende.
Hälften av kalvarna som föds är hankalvar och eftersom de inte producerar någon mjölk dödas de för att bli köttprodukter. I genomsnitt får en ko i mjölkindustrin leva i fem år innan hon dödas. Det går inte att skilja mjölk- och köttindustrin från varandra eftersom 70 procent av det så kallade nötköttet i Sverige kommer från djur inom mjölkindustrin.
Texten är precis som förra gången tagen ur ett informationsblad från Djurens Rätt. Jag är medveten om att siffrorna är gamla men sättet som djuren behandlas på är det samma vilket är skrämmande.
Martina

vad blir det till middag?

År 2006 dödades 3 000 000 grisar i Sverige. Hangrisarna kastreras någon dag efter födseln, bland annat för att påverka köttets lukt och smak. Ingreppet görs utan bedövning och är mycket smärtsamt. Efter ungefär en månad skiljs smågrisarna från mamman. Det är mycket tidigare än den naturliga tiden för avvänjning, som är cirka 17 veckor hos grisar.
Efter tre månader intensifieras uppfödningen. Grisarna hålls cirka tio individer per box inomhus i stora stallar. Trängsel och konkurrens vid de två till tre måltiderna per dag gör att grisarna stressas. Detta kan leda till diarré, magsår och beteendestörningar. 99 procent av grisarna får aldrig vara utomhus.
Vid ungefär sex månaders ålder transporteras grisarna till ett slakteri. Där hissas de ned i koldioxid för att förlora medvetandet. Efter det dödas de genom att halsen skärs upp och de förblöder.
Texten är tagen ur ett informationsblad från Djurens Rätt.
martina

RSS 2.0